THÔNG SỐ SẢN PHẨM:

  • Hãng sản xuất: Grim Grease Pomade.
  • Hand Made in USA.
  • Pomade gốc nước.
  • Giữ nếp: 7/10.
  • Volume: 7/10.
  • Medium - High Shine: Độ bóng lên tóc bao lịch, cổ điển.
  • Hương Gucci Blend: Max sang, bám toả tốt.
  • Dung tích: 4.oz ( 113g )

 

Grim Grease Medium Hold Pomade

Grim Grease Medium Hold Pomade

Liên hệ với Hẻm Shop:

 

Grim Grease Medium Hold Pomade