THÔNG SỐ SẢN PHẨM:
  • Hãng sản xuất: Stickmore Pomade.
  • Hand Made USA.
  • Fiber Cream ( Pomade gốc nước )
  • Giữ nếp: 8/10.
  • Volume: 7/10.
  • Low Shine.
  • Hương Parfume: Nam tính và cổ điển.
  • Dung tích: 4.oz ( 113g )
 
Stickmore Carbon Fiber Pomade

Stickmore Carbon Fiber Pomade
 
Liên hệ với Hẻm Shop:
 
Stickmore Carbon Fiber Pomade